Belbin Teamrollen

De Britse wetenschapper Meredith Belbin heeft onderzoek uitgevoerd naar de efficiënte werking van managementteams, waarin verschillende teamrollen zich tot elkaar verhouden. Met een ‘teamrol’ bedoeld Belbin: de kenmerkende manier waarop iemand zich gedraagt, zijn bijdrage levert en met anderen omgaat.

Uit dit onderzoek bleek dat teams bestaande uit individueel heel sterke mensen, erg slecht scoren. Dit komt doordat zij veel kritiek hebben en elk afzonderlijk de beste willen zijn. Dit remt de besluitvorming. Hetzelfde verschijnsel heb je bij een voetbalteam. Er is meer nodig dan de beste spelers ter wereld opstellen om ook als team tot het beste resultaat te komen.

Een taakverdeling waarbij de taken en verantwoordelijkheden van de teamleden zo veel mogelijk overeenstemmen met hun natuurlijke teamrollen is essentieel voor een succesvol team. Complementaire bijdragen geven betere resultaten dan concurrerende bijdragen. Een van de belangrijkste conclusies uit Belbins onderzoek is dat de sterke punten die elke teamrol heeft, altijd samengaan met “toelaatbare zwakheden”. Deze zwakheden doen geen afbreuk aan de effectiviteit van het team als men hier een goed inzicht in heeft. Andere teamrollen ondervangen deze zwakheden door hun sterke punten in te zetten.

Ieder mens heeft twee of drie teamrollen die “van nature” goed passen en waarin hij zich thuis voelt. Elke teamrol staat voor een karakteristiek temperament, een manier van informatie verwerken en een strategie om problemen op te lossen. Een teamrol is opgebouwd uit persoonlijkheidskenmerken, mentale vaardigheden en persoonlijke overtuigingen en wordt in de loop der jaren mede gevormd door de sociale context, en beïnvloed door levenservaringen en zelfinzicht.

Onze Belbin Teamrollen training maakt mensen bewust van  hun natuurlijke rollen en leert hoe deze te benutten in de samenwerking met anderen.

Contact

Vul onderstaande velden in. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Not readable? Change text.